top of page
%5BF%5D%20overduin%20en%20co%20banner_ed
WAT WIJ DOEN

OVERDUIN & CO

Ik ben een ervaren en innovatieve organisatieadviseur, die staat voor de ontwikkeling van medewerkers, teams en organisaties. Ik heb een breed portfolio en werk graag aan complexe situaties. Het is mijn ambitie om projecten op waarderende en vernieuwende wijze uit te voeren. 

adviseren

Adviseren is een interactief proces van adviseur en klant. Mijn kracht zit in de kwaliteit van de (horizontale) relatie. Is daar wederzijdse waardering en vertrouwen, dan  krijgt mijn kennis en ervaring de kans om te ontplooien en tot impact  te komen.  Anderen zijn enthousiast over mijn waarderende en meervoudige stijl. Bij voorkeur vervul ik de rol van procesadviseur en in enkele gevallen ook als expert-adviseur. Door mijn achtergrond beschik ik  over veel mensenkennis en ervaring op het gebied van adviseren, organiseren en veranderen.

organiseren

&

Samenwerken

Samenwerking blijkt in de praktijk beslist niet eenvoudig.. Vraag van een klant in de zorg: na weer een incident met een cliënt, is het duidelijk dat dit team van ruim 20 hoogopgeleide professionals onvoldoende samen werkt; het zijn eilandjes. Daar moet iets aan gedaan worden, anders blijven we struikelen over alles wat mis gaat. 

Andere klantvraag:  het hiërarchische besturingsmodel werkt niet meer. Professionals willen maatwerk leveren, Corona kan ik niet van bovenaf sturen, ons werk moet lokaler en grensoverschrijdender, participatiever, digitaler en socialer. Help ons aan een decentraal besturingsmodel waarbij dit alles mogelijk wordt.  

"Als er sprake is van een verbinding tussen mensen, in wat voor vorm van samen-werking dan ook, gebeuren er dingen die anders niet zouden gebeuren." ~ Jim Coleman

TEam

ontwikkeling

Teamsamenwerking zie ik als een ontwikkelopgave, het gaat niet vanzelf. Een team ontwikkelt zich volgens vaste fases. Het gezamenlijk verkennen van de individuele profielen (via PPA) leidt tot verdiepende kennismaking, begrip voor denken en handelen van anderen waardoor de teamfases sneller doorlopen worden. Wat als een team niet functioneert? Verbetering van de effectiviteit  van teamsamenwerking vraagt een bewuste aanpak van allerlei elementen:  wat is het doel en missie van het team? Is de structuur (denk bijvoorbeeld aan taakverdeling) daarop aangepast? Hoe is het interne klimaat van het team? Welke systemen kunnen het team verder helpen? Door alle elementen loopt de communicatie en besluitvorming als een rode draad. 

Governance

Meer en meer raak ik betrokken bij governance-vraagstukken in de bestuurskamer en/of de RvT/C.  Een trend lijkt de cultuurverandering, die zich  weerspiegelt in de onderstroom: van agency naar stewardship; van controle naar vertrouwen. Ik ben geïnteresseerd  in  de boardroom dynamics, met de focus op de onderstroom in relaties. Daardoor word ik regelmatig gevraagd te bemiddelen bij spanningen en conflicten. Ook de begeleiding van zelfevaluaties vormen belangrijke herstelmomenten. Een externe mag aan de orde stellen wat tot dan onbespreekbaar was. Daarnaast krijg ik meer vragen over andere organisatiemodellen: bijvoorbeeld van stichting naar maatschappelijke vennoot-schap.  

coaching

Naast persoonlijke coaching bied ik ook andere vormen van coaching, zoals: executive coaching (combinatie van persoonlijke coaching en bedrijfsstrategie), team coaching, loopbaancoaching en coaching bij conflicten. Kenmerk van mijn coaching is een waarderende en onderzoekende stijl, die afwisselend comfortabel en confronterend is. 

Coaching start vaak met een PPA + biografisch interview. Dan komen we snel tot de kern en biedt het houvast voor keuzes en logische ontwikkelstappen. 

Mijn persoonlijke coachtrajecten zijn doorgaans kort (cycli van 5 gesprekken) en intensief. Dat blijkt vaak genoeg om zelfstandig de ontwikkeling voort  te zetten. 

"Niemand heeft een coach nodig, maar iedereen kan er één gebruiken" 

OVERDUIN&CO

Recente blogs

Image by Nacho Capelo

opdrachtgevers

Christelijke Hogeschool Ede
Logo Arcus.png
zonmw-logo.png
triversum.png
abc unie.jpg
Timon-Logo.png
twente millieu.png
AKZONOBEL2.png
mutsaertstichting.jpg
Logo Guido-Arnhem.png
Logo NVTZ.png
Logo-provincie-noord-holland.png
logo_newpublic.png
download (1).png
Vecht en ijssel.jpeg
zinzia.jpeg
icco.png
nederlandse-spoorwegen-ns-logo.png
vroegop-windig-logo-1.jpg
Greijdanus-logo-t.b.v.-website.webp
maria dommer.jpg
NvTZ.jpg
images.png
TEAR.png
AON.png
CJD.jpg
LL_Logo_Payoff_Jubileum_kleur-320x202.pn
pepgroep.png
bottom of page