Bureauprofiel

Publiek & Private sector

Overduin&co. werkt voor zowel publieke als private organisaties in binnen- en buitenland. Profiel van het netwerk  is organisatie-, team- en mensontwikkeling en dat bij voorkeur integraal. Kennis en procestechnieken zijn up-to-date. De ambitie is om vernieuwend en ondernemend te adviseren. Taaie en weerbarstige vraagstukken gaan we niet uit de weg.  Met de inzet  van verbale én verbeeldende technieken  zijn we zeer succesvol.

Profiel 

Overduin&Co. herkent zich in het profiel van een organisatieontwikkel-bureau. In onderstaande figuur staat dit profiel uitgewerkt en afgezet tegenover een expert- of ontwerpbureau.

ontwerpen&ontwikkelen

Goede organisatie

Belangrijk thema voor Overduin&Co. is de ‘goede organisatie’.  Een waardengeoriënteerde organisatie die op basis van haar missie het goede nastreeft en dit uitwerkt in een cultuur van actie, vertrouwen en geluk. De kernwaarden zijn dan geen aanbeveling, maar principes die aangeven wat wel  en wat niet de bedoeling is. De praktijk van die principes  keert terug in gedrag, systemen, relaties en processen.

 

Kortom, u kunt bij Overduin&co. terecht voor:

  • Strategische vragen
  • Complexe verandervraagstukken
  • Transformatie van bureaucratische, hiërarchische organisaties naar menselijker en flexibeler vormen van organiseren
  • Transformatie van organisaties; door middel van digitale en fysieke learning communities en de inzet van trainees (in samenwerking met NewPublic)
  • Optimalisering samenwerking in (management)teams
  • Ontwikkeling van zelforganiserende teams en leiderschap
  • Business Dialogues
  • Coaching; Executive coaching, teamcoaching, loopbaancoaching, bedrijfscoaching en coaching bij conflicten