Piet Overduin

Piet Overduin profiel foto groot MIRRORAlgemeen

Ruim 20 jaar werkte ik als manager en later als directeur in de zorg, resp. in verslavingszorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. In 2001 stapte ik over naar het adviesvak en werkte achtereenvolgens bij: DamhuisElshoutVerschure, Van de Bunt, RnR Group. Sinds 2013 eigenaar van het adviesnetwerk Overduin & Co. Vanaf 2002 ook toezichthouder / commissaris. Momenteel bij Ons Tweede Thuis (OTT), een instelling voor gehandicaptenzorg te Aalsmeer en bij de Noordwijkse Woningstichting (NWS).

Van origine ben ik klinisch pedagoog, met ontwikkelingspsychologie als specialisatie. Voor de succesvolle ontwikkeling van mijn adviesprofiel volgde ik in 2006 de Master Advanced Change Methodologies (ACM) bij het SIOO. Voorts ben ik  gecertificeerd gebruiker van producten van Thomas International zoals de Persoonlijk Profiel Analyse (PPA) en de TEIQ (emotionele intelligentie). Sinds 2014 ben ik ook in het bezit van een licentie voor EnergyDrives (ED).

Being

Ik combineer mijn oorspronkelijke kennis uit de pedagogiek met jarenlange managementervaring en gebruik dit inmiddels meer dan 18 jaar in mijn adviesopdrachten. Ik ben nieuwsgierig en leergierig, zodoende ben ik steeds in ontwikkeling. Ik put kennis uit de psychodynamische theorie, de systeemleer, het transactioneel ontwikkelingsmodel en de filosofie i.c. ethiek. Mijn brede kennis staat ten dienste van mijn analytisch vermogen; ik ben in staat om gemakkelijk aan te sluiten en schuw de confrontatie niet. Zo kan ik in korte tijd nieuwe inzichten opdoen en bespreekbaar maken.  Ik heb het profiel van een OD (organizational development)-adviseur. Mijn focus ligt bij leren en veranderen. Mijn voorkeur gaat uit naar de rollen van procesadviseur en veranderkundige, die gericht zijn op resultaat. Andere rollen waarin ik optreed zijn: coach, mediator, trainer, moderator en ontwerper van leeromgevingen en conferenties.  Ik ben actief christen, voorzitter Oudstenraad Kaleb, een actieve Baptistengemeente in Teylingen en wens mijn geloof en werk te integreren.

Meaning

Mijn fascinatie is ontwikkeling. Het kan altijd beter en anders.  Ik geniet van elke beweging vooruit, zeker als daarmee dichter bij de bestemming wordt gekomen. Een echte systeemsprong, werken vanuit nieuwe principes, is een piekervaring. Ik werk op uiteenlopende abstractieniveaus, in de bestuurskamer maar ook met middenmanagers en teams van professionals.

Toenemende complexiteit in bijvoorbeeld zorg, onderwijs, lokaal bestuur en openbaar vervoer vragen om andere benaderingswijzen. Het is een illusie om deze vraagstukken te beheersen via lineaire oplossingswijzen. De werkelijkheid is vaak ambigue en vol dilemma’s. Met de opdrachtgever en andere shareholders tracht ik die complexe en meervoudige werkelijkheid op cyclische wijze te leren kennen. Deze organisch wijze van werken vraagt geduld en vakmanschap. Het voorkomt dat te vroeg op een suboptimale oplossing wordt ingezet.

Engaging

Ik ben trots op vooruitgang bij klanten en/of hun organisatie(onderdeel). Dat geldt ook voor mijn bijdrage aan complexe verandervraagstukken. Ik werk bij voorkeur voor organisaties met een maatschappelijke doelstelling. In tijden van krimpende middelen ligt het sturen op efficiency voor de hand. Dat heeft op korte termijn succes, op de lange termijn holt de motivatie zienderogen achteruit. Wanneer het succes afhankelijk is van mensenwerk, zie ik het bezielend werken van professionals als een uitdaging. De stichting Presentie draag ik daarom een warm hart toe.

Ik werk graag samen met collega’s. Onze drijfveer is het leveren van hoge kwaliteit in complexe opdrachten. Daarvoor willen we zelf experimenteren en van elkaar leren.

Drijfveren

Als zelfstandig adviseur zoek ik drie P’s: Pure, Passion & Prestige. Dit wordt weerspiegeld in het logo van Overduin&co. door middel van de kleuren combinatie groen (puurheid), rood/oranje (passie) en donkergrijs (prestatie, waarop afgerekend wordt).

  • Puurheid: ik ga voor puur, voor echtheid. Wanneer die wens wederzijds is, ontstaat de vrijheid om tot echte en diepe verbindingen te komen  
  • Passion: ik werk bij voorkeur met passie aan opdrachten, die me passen, waar ik mijn kennis en ervaring op kan inzetten; werk bij voorkeur met klanten met wie ik een duurzame relatie opbouw 
  • Prestige: Door puur, gepassioneerd  en professioneel te werken ontwikkelt zich  een goede reputatie als onafhankelijk adviseur

Gezin & vrije tijd

In mijn vrije tijd ben ik actief in kerk en samenleving. Zo begeleid ik al vele jaren predikanten in intervisiekringen.  Actieve sport: wekelijkse tennis. Passief: volg ik in de media de (innovatieve) ontwikkelingen in de (team)sport. Ik ben getrouwd (in 1982) met Els, we hebben vier kinderen en zeven kleinkinderen.