Coaching

Coaching verheugt zich in een grote en nog steeds groeiende belangstelling. Voor Overduin&Co. is coaching een belangrijk onderdeel van haar dienstverlening.

Coaching is een bewuste interventie, die de ontwikkeling beoogt van persoon, team en organisatie. Afhankelijk van de vraagstelling richten we de methode in. Kenmerkend voor de coaching van Overduin&Co. is:

 • bij voorkeur starten we met een Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) en/of een TEIQ (emotionele intelligentie)
 • duidelijke vraagstelling
 • kortdurend (cyclus van 5 gesprekken)
 • expertise uit psychodynamische theorieën (mn aandacht voor emoties die vaak sturender zijn dan ons lief is), systeemleer, leer- en veranderkunde, groepsdynamica, leiderschapskennis en het transactionele denken
 • mix van inzicht en experimenteren (doen!)
 • vorm,  methode, rapportage en locatie bepalen we in overleg met de opdrachtgever

Overduin&Co. onderscheidt diverse vormen van coaching:

 • Executive coaching: voor de top van organisaties bieden we persoonlijke ontwikkeling aan in combinatie met ontwikkelgesprekken over strategische kwesties
  • bij entree in de organisatie, het reflecteren op de eerste indrukken, de actuele strategie, het zoeken naar de eigen footprint
  • overwegen van ander model voor besturing en reflectie op de eigen en gewenste leiderschapskwaliteit
  • groei en/of behoud van integriteit/moraliteit
  • afwegen van strategische beslissingen
  • ontwikkelen van eigen, nieuwe vorm van leiderschap
 • Individuele coaching:
  • tbv persoonlijke ontwikkeling (voorbeelden: leiderschap; specifieke competentieontwikkeling; effectiviteit verbeteren)
  • gericht op ontplooiing van nieuwe bekwaamheden (voorbeelden: focussen – verbinden – communiceren; time management; leiderschapsgedrag vanuit specifiek profiel – bijv. leidinggeven obv specialistische kennis)
 • Teamcoaching: teams kunnen geconfronteerd worden met diverse ontwikkelopgaven, zowel  groei als frustratie kan de aanleiding zijn. Voor de volgende coachvragen begeleiden we teams:
  • ontwikkeling van nieuw (tijdelijk) team
  • begeleiden van een vastgelopen team
  • door mutaties gewijzigd team weer op weg helpen
  • hoe kan ons team effectiever worden?
  • hoe benutten we de aanwezige diversiteit?
 • Consultative coaching: een combinatie van consultancy en coaching.
  • De combinatie van coaching en consulting noemen we een ‘blended solution’. Coaching kan omschreven worden als ‘een proces, waarbij de coach de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door: bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden’. Consultancy wordt vaak gedefinieerd als het ‘voorzien van expertise (zakelijk advies of implementatie) op het gebied van bijvoorbeeld bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, operationele processen en technologie’.
  • De combinatie van coaching en consulting is een hybride vorm die herkenbaar is aan een bedachtzame dialoog waarin expertise/ organisatieadvies, persoonlijke en professionele verandering teweeg moet brengen.
  • In de beginfase staat het doel van de coachee centraal, het doel dat hij overigens vooral zelf formuleert in een soort PDCA-cyclus. De coachrol helpt hierbij te focussen en vooral erop te letten dat het doel niet uit het oog wordt verloren. In de tweede fase moet de coachee loskomen of afstand nemen van het probleem. De coach helpt hem niet te blijven hangen in het verleden en de problematiek, maar deze wel te analyseren. In de laatste fase wordt de coachee uitgedaagd zoveel mogelijk bronnen en mogelijkheden te onderzoeken en persoonlijke sterke punten (competenties / talenten) in te zetten. De coach stimuleert hem en faciliteert (verankert) het leerproces.
 • Loopbaancoaching: zelf verkozen of niet  komen bestuurders/managers/medewerkers voor keuzes te staan die van betekenis zijn voor hun verdere carriere. In de praktijk gaat het om vragen als:
  • ben pas enkele jaren aan het werk en hoe zet ik mijn carriere voort?
  • huidige baan voelt niet goed; kan ik nog een switch maken, zo ja in welke richting? Lijn of staf? Omhoog of opzij?
  • hoe richt ik de laatste jaren van mijn carriere in?
 • Bedrijfscoaching
  • Het op weg helpen van startende ondernemingen, wanner de emoties zo’n belangijke rol spelen bij de bedrijfsbeslissingen
  • Ondersteuning bij crises: wat te doen?
  • Samenwerken of concurreren?
  • Sturen op innovatie of op kostenreductie?
 • Coaching bij conflicten: een nieuwe loot aan de stam is het coachen tijdens een conflict. Een conflict zien we als een kans, onder het motto ‘zonder wrijving geen glans’.  Het begeleiden van conflicten biedt – door de impact en de onvermijdelijkheid-  kansen om te experimenteren het anders te doen. Een conflict als leermoment. Het voorkomt dat het conflict escaleert.
  • bestuurder lokt steeds conflict uit met vertegenwoordigers van ‘concurrerende’  organisatie
  • ambtenaar in regierol, komt steeds in conflict met uitvoerende ‘partijen’
  • hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag van manager? Welke dynamiek speelt op de achtergrond?
 • Intervisie: kleinere (8 -10 max) groepjes van professionals (bijvoorbeeld predikanten) begeleiden we op systematische wijze  in hun intervisiebijeenkomst.  Met een mix van theorie en casuïstiek  leert men van en door elkaar. In sommige intervisiecycli wordt bewust gekozen voor een samenstelling waarbij tegengestelde persoonlijke profielen met elkaar een subgroep (van drie) vormen. De gedachte is dat de bewust gecreërde tegenstelling het gedrag uit de valkuil (zie Kernkwadrant) oproept en de uitdaging die daarbij past, een kwaliteit is van het andere profiel.  Zo kan  men leren van elkaars tegenovergestelde profiel.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *