diensten

Bij Overduin&Co. kunt u terecht voor vragen als:

 • Strategisch advies: herziening van besturingsfilosofie; aanpassing van organisatiestructuur, systemen en competenties; strategische verkenning; strategische business keuzes;  structurele kostenreductie; realiseren van meer toegevoegde waarde voor klanten/cliënten
 • Verandervraagstukken: elke verandering is maatwerk op basis van het vraagstuk en de context (van organisatie en belanghebbenden). Waarderend vernieuwen heeft onze voorkeur, geen standaard.
 • Samenwerking en verbinden: Optimalisering samenwerking in (management)teams en Raden van Bestuur.  Het kan gaan om nieuwe teams, die zich willen ontwikkelen. Teams die zich door ontwikkelen bijvoorbeeld naar zelforganiserende teams. Of teams met chronische problemen. Elk teamvraagstuk kent zijn eigen aanpak. Natuurlijk kan ook de samenwerking  tussen bedrijfsonderdelen/afdelingen (staf- en lijn) aandacht vragen.  Nieuw is de samenwerking van medewerkers met klanten, het zogenoemd cocreëren of co-produceren.
 • Meer persoonlijke effectiviteit: leidinggevenden en medewerkers bepalen in veel geval het resultaat van een organisatie. Dit sociale kapitaal vraagt regelmatig onderhoud om gemotiveerd en optimaal te presenteren. Dit kan tijdelijk of structureel onder de maat zijn. Coaching met diverse stijlen en instrumenten kan dan een doeltreffend antwoord zijn.
 • Leiderschapsontwikkeling: Van manager naar leider, van directeur naar bestuurder, van gestuurd worden door je baas naar zelfsturing. Ontwikkeling van het juiste leiderschap is een veelgestelde vraag. Op waarderende, liefdevolle, innovatieve en volhardende wijze begeleiden we individuen en groepen in de ontwikkeling van meer leiderschap. U kunt  ook bij ons terecht voor stagnerend of ongeschikt leiderschap.

Aanbod Overduin&co.

Ons aanbod is gevarieerd, innovatief en sluit aan bij ons profiel. Wij zijn ontwikkelaars. We werken met individuen, teams en organisaties, grote en kleine, social profit en profit.

We bieden onze klanten het volgende:

 • Advies: eenmalig, gestructureerde en langerdurende adviesgesprekken, soms vooraf vastgelegd, vaker op regiebasis
 • Verandertrajecten: meestal voor complexe vraags
 • Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) + biografisch interview
 • Games: op maat gemaakt
 • Schilderworkshop: als instrument voor teamontwikkeling Business Dialogues
 • Coaching: executive coaching, teamcoaching, loopbaancoaching, bedrijfscoaching en coaching bij conflicten
 • Leer- en verandertraject ‘Verbindend werken’:
 • Governance:
 • Inspiratiereizen:
 • Intervisie:

 

Overduin&Co. is ook actief in Duitsland.