Kind of Art

johandejongeJohan de Jonge is een artiest en creatief consultant die sinds 2012 vanuit Kind of Art werkt met  verschillende management consultants werkt aan teamontwikkeling. Door expertise en ervaring te combineren, is hieruit een innovatieve methode ontstaan die ontwricht, inzicht schept, grenzen uitdaagt en deelnemers laat experimenteren met een effectievere manier van samenwerken. Het kan hierbij gaan om management teams of professionals in de non-profit of commerciele sectoren, met uiteenlopende beginsituaties: heterogeen of homogene teams, nieuwe teams of juist teams die een groot risico lopen om uit elkaar te vallen.

http://www.kindofart.es/

http://www.linkedin.com/profile/view?id=38782532&authType=name&authToken=jqlE&locale=en_US&pvs=pp&trk=ppro_viewmore