Overduin&co

Overduin&co. is een jong netwerk van organisatie- en IT-adviseurs. Wij staan voor de ontwikkeling van medewerkers, teams en organisaties, zowel voor publieke als private organisaties, in binnen- en soms ook in het buitenland.

Overduin&co. werkt bij voorkeur aan complexe vraagstukken, zoals meer flexibiliteit en wendbaarheid. Dat wordt steeds moeilijker én belangrijker voor hiërarchische zorg-, onderwijs en overheidsorganisaties. Zulke veranderingen vragen om integrale ontwikkeling van organisatie (structuur en systemen), teams (naar zelforganisatie) en leiders (gedeeld leiderschap) ic medewerkers.

Het is onze ambitie om dit soort transformaties op waarderende en vernieuwende wijze te doen. Taaie en weerbarstige vraagstukken gaan we niet uit de weg. Met de inzet van verbale, verbeeldende én simulerende technieken zijn we zeer succesvol. We opereren vanuit verschillende rollen zoals: proces- en soms ook als expertadviseur, coach, trainer, toezichthouder en facilitator van studiereizen.

Lees verder om meer te weten over Overduin&co.

pietoverduinbulletpoints

Meer over Piet Overduin

Vanaf 2001 is hij zelfstandig organisatieadviseur, in diverse configuraties gewerkt en sinds 2013 opererend vanuit het netwerk van Overduin&co. met andere zelfstandige adviseurs. ‘Practice what you preach’, is de gedachte.

Organisaties en hun prestaties bekijkt hij vanuit zijn oorspronkelijke -met name transactionele- kennis. Dat wil zeggen: hij observeert vooral de effecten van menselijke verbindingen, dat ziet hij als de doorslaggevende succesfactor in mens-intensieve organisaties. Van huis uit pedagoog, met ontwikkelingspsychologie als specialisatie. Eerst 20 jaar in leidinggevende- en directiefuncties in de zorg gewerkt. Overstap naar adviesvak ondersteund met masteropleiding Advanced Change Methodologies (ACM) bij SIOO. Beschikt over brede, relevante kennis en ervaring met focus op organisatieontwikkeling. Sterk in de analyse van zowel boven- als onderstroom; meervoudige perspectieven en de gezamenlijke duiding van gebeurtenissen. Hij sluit gemakkelijk aan, creëert snel een open en vertrouwelijke atmosfeer, bijgevolg kan hij snel tot de kern komen.

Lees verder om meer te weten over Piet Overduin